LANDCO BRANCH IN BAC NINH PROVICE

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Khắc Niệm - Phường Khắc Niệm - Tỉnh Bắc Ninh.

Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất.
Showroom trưng bày sản phẩm đồ nội thất.